Frequently Asked Questions

Video On Demand

Why do I need an account at Vimeo.com?

The Video On Demand code you received is unique. To make sure you are the only one who can use this code, it is necessary that you create your own account at Vimeo.com.

How can I create an account at Vimeo.com?

There are 3 ways you can do that;

  • Enter your name, Email address and a Password. Then click on "Join with email".
  • Use your Facebook-account by clicking on "Join with Facebook".
  • Use your Google-account by clicking on "Join with Google".

Your login credentials of Facebook or Google are safe. There's no way we can see your password.

Waarom heb ik een account nodig bij Vimeo.com?

De Video On Demand code die je hebt ontvangen is uniek. Om er zeker van te zijn dat jij de enige bent die deze code kan gebruiken is het noodzakelijke om je eigen account aan te maken bij Vimeo.com.

Hoe maak ik een account aan bij Vimeo.com?

Dat kan op 3 manieren;

  • Vul je naam, e-mailadres en een wachtwoord in. Klik daarna op "Join with email".
  • Gebruik je Facebook-account door te klikken op "Join with Facebook".
  • Gebruik je Google-account door te klikken op "Join with Google".

Je login-gegevens van Facebook of Google zijn veilig. Wij kunnen op geen enkele manier je wachtwoord zien.